em ở TPHCM muốn kinh doanh phòng tạ.. ai biết binh dùm em với