http://www.jaycutler.com/
xem cái clip jay nằm để người ta nắn cơ nhìn kinh không chịu được, nhìn quả nách vãi hà. mấy cha olympia đứng cùng nhau nên ko thấy to mấy, đứng gần người bình thường thấy ghê quá, không hiểu ông này đứng với người VN thì thế nào nhỉ.
à pro nào cho em hỏi mấy ông ý làm thế để làm gì nhỉ, thấy coleman cũng làm thế. cái clip Jay nằm cởi trần ý.