vừa rồi lượn lờ trên ebay em có tìm thấy cái link này anh em có ai làm về bên xuất nhập khẩu hay am hiểu về vấn đề này xem ship về VN thì tổng thiệt hại nó là bao nhiêu ko.
WPC Whey Protein Concentrate Unflavoured 20kg Fonterra Highest Quality | eBay
thân.