Phí quản lý chung cư bao gồm những gìlà điều hiện nay rất nhiều người muốn tìm hiểu, do nhu cầu mua chung cư ngày càng có xu hướng tăng cao vì nó ở mức kinh phí khá vừa tầm với nhiều người khi muốn làm việc và lập nghiệp ở các thành phố trong thời gian dài. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các chi phí quản lý này.
Xem thêm: http://tbdn.com.vn/Thap-doanh-nhan-l...ho_n58919.html

Những thông tin bạn cần biết về các phí quản lý chung cư:
Khi mua chung cư có rất nhiều những chi phí khác phát sinh ngoài khoản tiền bạn dùng mua chung cư. Chính vì vậy mà bạn cần hiểu và biết rõ về các khoản chi phí đo nhất là vấn đề phí quản lý chung cư bao gồm những gì để bạn có thể sống thoải mái, lâu dài mà không gặp rủi ro cũng như những bức xúc trong quá trình sinh sống. Ngay dưới đây là những thông tin bạn cần biết về phí quản lý chung cư:
- Về cơ sở pháp lý: Theo Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 3 và Điều 4 Thông tư 02/2016/TT-BXD. Có các vấn đề chính như sau:
- Khoản chi phí dịch vụ quản lý của chung cư được người dân đóng theo tháng hoặc đóng theo định kỳ. Việc tính chi phí được áp dụng dựa trên mức giá đã được quy định nhân với diện tích căn hộ thuê, mua.
- Mức chi phí quản lý tính trên từng m2 phải được căn cứ vào các công việc cần quản lý, đảm bảo được tính công khai, minh bạch nhất. Giá quản lý chung cư thường được ghi rõ trong hợp đồng thuê, mua nhà giữa người có nhu cầu và người chủ. Nếu như chung cư thuộc quyền của Nhà nước thì mức giá sẽ tính theo mức ban hành của UBND cấp tỉnh.
- Các khoản phí quản lý chung cư chỉ áp dụng khi được thỏa thuận giữ người có nhu cầu và chủ của chung cư đó, vừa đảm bảo được mục đích, vừa công khai theo đúng quy định. Cư dân mua hoặc thuê chung cư đều có trách nhiệm phải đóng phí quản lý để vận hành chung cư.
- Theo quy định chung của pháp luật thì phí quản lý chung cư bao gồm phí bảo trì phần sở hữu chung không bao gồm các phí như gửi xe, sử dụng nhiên liệu, năng lượng, điện, nước, mạng, và các phí dịch vụ thuộc cá nhân.
Nguồn: http://thapdoanhnhanhadong.com/