(GDVN) - Theo công văn chỉ dẫn thực hành quyết định thi trong doanh nghiệp thi THPT đất nước và xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh cần lưu ý:

Xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi

========> Tham khảo thêm: tìm gia sư dạy toán

Đối với thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại trường phổ thông: trường phổ thông căn cứ kết quả điểm thi năm 2015 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;

Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT đất nước năm 2015 xác nhận.

Thí sinh tự do được chọn địa điểm thi

Thí sinh tự lừng chừng thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp thủ tục đăng ký dự thi tại một trong các đơn vị đăng ký dự thi do các sở GD&ĐT quyết định nhưng phải dự thi tại cụm thi mà các thí sinh đang học THPT của tổ chức đăng ký dự thi đó được dự thi theo quy định.

Thí sinh tự phân vân thi chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng được tuyển chọn thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm tiện cả đôi đường với điều kiện của thí sinh.

Mất học bạ vẫn được dự thi

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có ước nguyện được dự thi năm 2016 phải có công nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên hạ tầng đối chiếu với thủ tục lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc tiêu chuẩn vào thủ tục dự thi của các kỳ thi trước.

Bản chứng thực của các hồ sơ liên đới là bản photocopy được cơ quan công chứng công nhận. Công an cấp phố công nhận về trú ngụ và có đủ nhân cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm túc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của thí sinh; cơ quan tay nghề cấp thị xã công nhận các điều kiện được lợi căn cứ ưu ái khác theo quy chế tại Điều 36 của quy định thi.

Ảnh của thí sinh là ảnh M.U kiểu Chứng minh quần chúng hoặc Thẻ căn cước công dân (gọi chung là Chứng minh nhân dân), được chụp trước thời kì nộp giấy má không quá 06 tháng.

Sau ngày 30/4/2016, thí sinh không được đổi thay cụm thi

Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/4/2016, các công ty đăng ký dự thi thực hiện: thu đăng ký dự thi gồm 02 Phiếu đăng ký dự thi, bản photocopy 2 mặt Chứng minh quần chúng. # trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4x6 và 1 bao thơ thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng giấy má theo Manchester United của Bộ GD&ĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ phần mềm QLT, ủy quyền cô giáo chủ nhiệm hoặc cán bộ được cắt cử để công ty cho học trò kiểm tra, ký công nhận.

Sau ngày 30/4/2016, thí sinh không được đổi thay cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.

Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/5/2016, các tổ chức đăng ký dự thi thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và giấy má xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in tin tức đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, ủy quyền người dạy học chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để doanh nghiệp cho học trò kiểm tra, ký công nhận.

Thí sinh tự do có thể nộp giấy tờ xét xác nhận tốt nghiệp THPT cùng giấy tờ đăng ký dự thi.

đơn vị đăng ký dự thi lưu tại tổ chức bản photocopy Phiếu đăng ký dự thi số 1; Phiếu đăng ký dự thi số 2 giao lại cho thí sinh.

Mỗi thí sinh có 1 tài khoản phần mềm để xem kết quả

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một trương mục và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại liên hệ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

[center !important]Thi đất nước 2016: Mỗi thí sinh có một trương mục phần mềm để xem kết quả (Ảnh: thanhnien.vn)[/center !important]


tài khoản này được thí sinh tiêu dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT kể từ đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét xác nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để nghiêm mật nguồn tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với tổ chức đăng ký dự thi để xin cấp lại.

Tùy từng thời khắc, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các tin tức như:


nguồn tin đăng ký dự thi (phản hồi các sơ sót giả thử có trước ngày 05/5/2016); nguồn tin xét xác nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sơ sót giả định có trước ngày 05/6/2016); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng