em 21 tuổi 1m65 56 kg. em lên lịch thế này mọi người tư vấn giúp em ạ
t2: đá bóng + xà đơn + xà kép + hít đất
t3: nghỉ
t4: đá bóng + xà đơn + xà kép + hít đất
t5: đá bóng + xà đơn + xà kép + hít đất
t6: ngực- tay sau
t7: lưng xô - tay trước
cn: vai - bụng