mình tập bao lâu rồi mà chưa thấy bạn nữ nào tập calisthenics. có vẻ hơi hiếm không biết trên forum mình có bạn nào cũng tập không?