bài tập nào cũng hướng đến vóc dáng đẹp. đọc kỹ dinh dưỡng. tăm hay giảm. méo hay tròn là ở ăn.