ý a là cái này vẫn còn nhẹ ạ?
mỗi set cách nhau 1 phút ạ