Dạo này mình chán tập nên muốn nhượng lại thẻ.

Thẻ của mình là Diamond có khăn, bơi, tập dc ở Lang Hạ , HBT , Times City.

Thẻ mình còn 3 năm và 4 hay 5 tháng gì đó.

Mình muốn bán là 27 tr.

Bạn nào có nhu cầu có thể gọi mình. Tùng : 093. 2327 . 266

View more random threads: