Bạn nào mún đi chung thì yahoo mình nha: chrislampard1234@yahoo.com