Công ty cổ phần sportsland chuyên cung cấp máy móc về thiết bị thể thao cho phòng gym, khu nghĩ dưỡng, trường học...